MERMERNI GRANULATI

su odličan punilac u proizvodnji fasadnih maltera i zbog svojih osobina omogućavaju ovim materijalima visoku postojanost .

DOSTUPNE GRANULACIJE:

  1. Garnulat 0 – 0,5 mm
  2. Granulat 0,5 – 1,0 mm
  3. Granulat 1,0 –  1,5 mm
  4. Granulat 1,5 – 2,0 mm
  5. Granulat 2,0 – 2,5 mm