O NAMA

icon_beazplusKompanija Beaz plus d.o.o. Aranđelovac bavi se proizvodnjom mlevenih mermernih granulata, mikroniziranih kalcijum karbonata, filera za putarsku industriju, karbonata za proizvodnju stočne hrane, građevinsko tehničkog kamena

Pogon za preradu kamena se nalazi u industrijskoj zoni Aranđelovca, na 75 km od Beograda, u gradu poznatom po prirodnim bogatstvima: mermeru, mineralnoj vodi i glini.
Proizvodnja je započeta 2001.god. i od tada kontinuirano ulažemo u modernizaciju i proširivanje proizvodnog procesa.

MODERNA PROIZVODNJA PO NAJVIŠIM STANDARDIMA

U cilju modernizacije pogona 2014. godine instaliran je moderan energetski efikasan mlin za fino mlevenje mermera. Takođe, instaliran je kontinualan uređaj za oblaganje najfinijih kalcijum karbonata koji se koriste u industriji boja i lakova, gume i plastičnih masa, proizvodnji papira i raznim granama hemijske industrije. Započeta je i proizvodnja kompaunda na bazi polipropilena, polietilena i polistirena sa dodatkom kalcijum karbonata , koji se koristi kao sirovina za proivodnju  raznih predmeta od gume i plastike: plastična ambalaža ( razne boce, kutije) kontejneri, stolovi, stolice, folije, cevi, delovi za auto industriju.U narednom periodu pokrenućemo i proizvodnju belih, kao i zrna u boji, za proizvodnju završnih fasadnih maltera i kulira.

SOPSTVENE SIROVINE

Kompanija Beaz plus poseduje eksploataciono pravo na ležištu Vinogradi koje se prostire na 11 ha, sa do sada utvrđenim rezervama od oko 3.000 000 kubika za mlevenje i proizvodnju tehničko-građevinskog kamena, i to na samo jednom delu ležišta gde su vršena istraživanja.
Laserski granulomer
Savremena laboratorijska oprema

KONTROLA KVALITETA

Kontrolu proizvodnog procesa, ulaznih sirovina i gotovih proizvoda vrši naša laboratorija opremljena svim potrebnim aparatima i uređajima. Svi naši proizvodi poseduju ateste o kvalitetu od strane ovlašćenih instituta.
PROIZVODNJA KOMPAUNDA na bazi polipropilena, polietilena i polistirena zasniva se na dodavanju kalcijum karbonata u određenom procentu što ovim materijalima poboljšava mehaničke osobine i ima svoju ekonomsku opravdanost.
Granule kompaunda proizvode se samo u beloj boji, a koriste se u proizvodnji ambalaže za prehrambenu industriju i farmaciju, boca, kontejnera, delova nameštaja, folija, cevi, delova za autoindustriju…