MAR_7357 - Beazmal

BEAZMAL

Cementno krečni mašinski malter

 

Beazmal je suvi tip cementno krečnog maltera i namenjen za mašinsku i ručnu primenu na spoljne zidove od cigle, blokova, betona, siporex ploča, i postiže izuzetnu pritisnu i habajuću tvrdoću.

Beazmal se priprema mešanjem praha sa ¼ vode do potpune homogenizacije.

Beazmal se nanosi mašinski ili ručno na podlogu koja mora biti čvrsta, čista i otprašena. Na hrapavim površinama ima izuzetno dobru prionljivost dok kod glatkih površina (beton) kao i kod poroznih podloga (siporex blokovi) potrebno je na površine naneti podlogu (za beton) ili grundirati (siporex blokovi) radi ravnomernog sušenja i sprečavanja pucanja maltera.

 • Prosečna potrošnja iznosi 11-12 kg/m2/1cm.
 • Beazmal se pakuje u vreće 25kg ± 2%. Vreće se pakuju na paletu mase 1200 kg (48 vreća).
 • Beazmal se može isporučiti i u rinfuzi u autocisterni.

BEAZKERM UNIVERSAL

Univerzalni lepak za keramiku

 

Beazkerm universal je suvi tip građevinskog lepka za lepljenje unutrašnje i spoljne keramike na mineralne podloge. Povoljan je za lepljenje zidne, podne i fasadne keramike.

Beazkerm universal prah se meša sa vodom. Na jedan deo vode uz lagano mešanje dodaje se tri dela praha.

Pripremljenu masu ostaviti da odstoji 10-15 minuta i još jednom intenzivno promešati.

Grubom nazubljenom lopaticom veličine zubaca 3-5 mm pripremljenu masu naneti na čvrstu, čistu i bez prašine ranije pripremljenu i navlaženu podlogu.

 • Prosečna potrošnja iznosi 3-3,5 kg/m2.
 • Beazkerm universal se pakuje u vreće 25kg ± 2%.
 • Vreće se pakuju na paletu mase 1200 kg (48 vreća).
MAR_7308 - Beazkerm
MAR_7323 - Beazkerm E

BEAZKERME

Lepak za keramičke pločice za unutrašnju upotrebu

Beazkerm E je suvi tip građevinskog lepka za lepljenje unutrašnje zidne i podne keramike.

Beazkerm E prah se lagano meša sa 30% vode do potpune homogenizacije.

Pripremljenu masu ostaviti da odstoji 10 minuta. Nakon 10 minuta pre nanošenja masu još jednom intenzivno promešati.

Nanošenje se vrši nazubljenom gletericom na prethodno očišćenoj i navlaženoj podlozi u debljini od 5mm.

 

 • Prosečna potrošnja lepka iznosi 3-3,5 kg/m2
 • Beazkerm E se pakuje u vreće mase 25kg ± 2%. Vreće se pakuju na paletu mase 1200 kg (48 vreća)

BEAZSTIR rabic

Građevinski lepak za lepljenje i rabiciranje stiropora

Beazstir je suvi tip građevinskog lepka koji se koristi za lepljenje elemenata stiropora u izolacionim sistemima, kao i za umetanje armaturne mrežice.

Mešanje Beazstir-a sa vodom može se vršiti samo u čvrstim posudama.

Na jedan deo vode uz lagano mešanje dodaju se tri dela praha Beazstir-a. Posle stajanja od 10 minuta i ponovnog intenzivnog mešanja dobijena masa je spremna za ugradnju na čistu, čvrstu i suvu podlogu.

Na termoizolacione ploče lepak se nanosi na ivice i sredinu koje se pritiskanjem lepe na podlogu. Armaturna mrežica se postavlja utiskivanjem u sloj lepka nanetog u debljini 2-3 mm na već zalepljene termoizolacione ploče.

Celokupna površina se izravnjava novim slojem lepka. Ne raditi u vreme intenzivno jakog sunca i udara kiše.

 • Temperatura primene: +5° C do +30°C
 • Potrošnja: 7-8 kg/m²
 • Beazstir se pakuje u vreće mase 25kg ± 2%.
MAR_7319 - Beazstir
MAR_7303 - Beazsip

BEAZSIP

Građevinski lepak za siporex blokove

 

Beazsip je suvi tip građevinskog lepka koji se koristi za lepljenje svih dimenzija lakih siporex gasbetonskih elemenata.

Lepak Beazsip prah meša se sa vodom u odnosu 3:1. Tri dela praha uz lagano mešanje dodaju se u jedan deo vode. Tako pripremljena masa treba da odstoji 15-20 minuta i pre ugradnje se intenzivno promeša još jednom.

Pripremljeni lepak se nanosi na površinu pomoću nazubljene gleterice veličine zuba 3-5mm. Očišćene siporex blokove dobro navlažiti pre ugradnje.

Laganim spuštanjem siporex – gasbetonskih blokova vrši se ozid.

 • Temperatura primene: +5° C do +30°C
 • Potrošnja: 20-25 kg/m³

BEAZGLET

Glet masa za izravnavanje unutarnjih zidova i plafona u debljem sloju

 

Beazglet je izrađen od kvalitetnih prirodnih punila, mineralnih veziva i odgovarajućih aditiva.

Masa iz vreće se umešava sa 10 litara vode do potpune homogenizacije.

Nakon 15 minuta ponovo izmešati.

Pripremljena masa se može naneti u dva sloja u debljini do 3mm čeličnom nerđajućom gletericom.

Sušenje slojeva zavisi od debljine sloja i može da iznosi 2-5 dana.

Nakon sušenja masu izbrusiti finim brusnim papirom.

Zidne površine potrebno je dobro očistiti od prašine, mehaničkih nečistoća i masnoća.

 • Potrošnja Beazglet-a iznosi 1-2 kg/m² u zavisnosti od kvaliteta podloge i debljine nanosa.
 • Temperatura primene +5º do +30º
 • Pakovanje: 25kg ± 2%
 • Vreće se pakuju na paletu mase 1200 kg (48 vreća).
MAR_7330 - Beazglet